Pages Menu
Categories Menu

Klachtenregeling

Klachtenregeling apotheekhoudende huisartspraktijk “Andriessen” Mechelen

In onze apotheek en praktijk proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u hier vanzelfsprekend een klacht over indienen. Wij stellen het op prijs wanneer u uw klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maakt, zodat wij op gepaste manier met u kunnen bespreken wat is voorgevallen, en hoe wij dit kunnen verbeteren.

U kunt bij de huisarts, of bij een van de medewerkers uw klacht kenbaar maken. Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen per brief, of het klachten formulier hieronder.

 

Klachtenformulier

  Datum voorval: (verplicht)

  Betrokken medewerker (indien van toepassing)

  Korte omschrijving van het voorval:

  Specifieke vragen/opmerkingen m.b.t. dit voorval:

   

  U kunt er ook voor kiezen om uw klacht elders te melden. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg ( SKGE), die speciaal in het leven is geroepen om klachten m.b.t. o.a. huisartsenzorg ONPARTIJDIG te behandelen.

  Contactgegevens SKGE: Postbus 8018

  5601 KA Eindhoven

  Tel. 040-2122780

  www.huisartsandriessen.nl

  Dokter Andriessen en medewerkers